Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Ruiny kościoła
Stara Łeba
historia Łeby
 

Odkrycia archeologiczne w " Starej Łebie "

leba
     Informujemy, że na terenie Starej Łeby ( ruin kościoła św. Mikołaja ) właśnie dzieje się niezwykle interesujące zdarzenie z dziedziny archeologii : - Miasto Łeba odkrywa swoje " korzenie "
     - Wokół ruin starego kościoła dokopano się do śladów i pozostałości pierwotnego miasta z okresu średniowiecza całkowicie wówczas zniszczonego przez żywioł morski i zasypanego przez ruchome wydmy, które to zjawisko przyrodnicze jak widać występowało także w tamtym okresie. Miasto po tamtym żywiole odrodziło się w zupełnie innym miejscu, tj. w miejscu jakim jest obecnie. Obecnie prowadzone są sondażowe badania archeologiczne w wykopie obok ruin starego kościoła św. Mikołaja na pow. ok. 50m2 i głębokości ok. 2 ,0m. W wyniku przetargu wybrana została firma specjalistyczna z Tczewa, a kierownikiem badań archeologicznych jest archeolog Pan Patryk Muntowski. W pracach wykopaliskowych brało udział również dwoje studentów z Łeby - Patrycja Głuszko i Bartosz Knap. Prace potrwają do końca września, a każdy dzień przynosi coś ciekawego.
     Cel badań to :
     - ustalenie funkcji i datowania zachowanych reliktów oraz określenie warunków i możliwości podjęcia szerokopłaszczyznowych badań wykopaliskowych większego obszaru z utworzeniem na nim stałej ekspozycji terenu pierwotnego Starego miasta niegdyś leżącego w tym obszarze i poniżej obecnego poziomu wydm porośniętych lasem.
     - zebranie danych dla zaprojektowania i wykonania zabezpieczenia wystającego ponad teren muru.
     W trakcie badań nie tylko zostają odkrywane warstwa po warstwie dla celów poznawczych, ale zostaje wykonywana pełna profesjonalna dokumentacja archeologiczna wykopu. Po zakończeniu badań z końcem września, zgodne z warunkami wydanymi przez Woj. Konserwatora Zabytków - o. w Słupsku, wykop ten jako tylko sondażowy zostanie zasypany. Jak się okazało w trakcie badań, istnieje sens docelowo wykonania trwałego odkrycia ( odkopania ) większego obszaru wokół ruin. W trakcie badań archeolodzy znaleźli bowiem namacalne kolejne ślady " Starego Miasta " : znaleziono np. szczątki (kilka szkieletów) pochowanych tam wówczas osób.
leba
     Zgadza się to z powszechnym traktowaniem ruin jako ruin kościoła, gdyż w dawnych czasach powszechną praktyką było chowanie osób zmarłych na terenie przykościelnym. Ponadto wykonując wykop archeologiczny dokopano się do zarysu fundamentów kamienno ceglanych będących w zarysie kontynuacją widocznego nad ziemią muru, oraz fragment oryginalnej ceglanej posadzki. Znaleziska ruchome zgodnie z procedurą badań archeologicznych zostały poddane konserwacji przez profesjonalną pracownię,
     Zgodnie z warunkami określonymi przez Gminę, jako zleceniodawcę badań, wszelkie znaleziska ruchome zostają poddane konserwacji i trafią do muzeum w Lęborku. Docelowo, kiedy powstanie muzeum morskie w Łebie, eksponaty te będą mogły zostać wyeksponowane w tym muzeum. Odrębną kwestią są szczątki osób ( szkielety) , które także podlegają przebadaniu, ale ich los może być różny i jest sprawą otwartą, tj mogą zostać umieszczone także w muzeum, mogą wrócić z powrotem do miejsca pierwotnego pochówku lub zostać pochowane powtórnie w innym miejscu na obecnym cmentarzu, a może na terenie przykościelnym obecnego kościoła św. Mikołaja będącego naturalną ciągłością pierwszego kościoła w Łebie.
     Ówcześni Łebianie przenieśli miasto i część elementów starego kościoła na nowe miejsce, ale pewnie nie szczątki pochowanych osób im współczesnych. Dlatego obecnie znajdując te szczątki może należałoby niejako dokończyć tamto przeniesienie i złożyć je symbolicznie na terenie współczesnej Łeby, czy to na cmentarzu, czy przy kościele św. Mikołaja o ile przepisy kościelne zezwalają na taki pochówek. Jest to moment i czas w którym trzeba się zastanowić jakie miejsce byłoby najwłaściwsze. Jakby na to nie patrzeć są to bowiem dla nas współczesnych odnalezieni najdawniejsi mieszańcy Łeby. Trzeba podkreślić, że docelowo mamy plan dalszego działania i urządzenia tego miejsca.
leba
     Przyjmując za bezsprzeczne, że jest to fragment Starego miasta, uważamy za celowe odkrycie (odkopanie) jego określonego obszaru wokół ruin, jego wyeksponowanie na trwałe i wszystkiego co przy tym zostanie znalezione w formie parku kulturowego, z zastosowaniem najnowszych technologii i trendów w tej dziedzinie, podobnie jak to ma miejsce w wielu miejscach na świecie, gdzie ma miejsce podobne odkrycie.
leba
     Z jednej strony jest to spełnienie pewnej powinności obecnego pokolenia mieszkańców względem historii swojego miasta, skoro nam przypadło tu być i udało się zająć tym tematem i odzyskać od zapomnienia te zagubione ogniwo historii miastu. Z drugiej strony oczywiste jest, że można i powinniśmy zrobić wszystko, aby przetworzyć to odkrycie w mocny walor turystyczny i później go wypromować, a ilości pomysłów w tej dziedzinie mamy wiele. Wszystko zależy od zaangażowania się i woli wszystkich biorących w tym udział.
     Obecne badania finansuje gmina, ale będzie aplikować, wszędzie gdzie można, o poważne środki na zrealizowanie tego celu. Na pewno w pierwszej kolejności, jeśli już wiemy na jakiej głębokości i na czym jest posadowiony stary kościół, będzie można stosowną metodą wykonać inżynierskie zabezpieczenie muru i konserwację, gdyż to jest najpilniejsze.
     W następnej kolejności odkrycie większego terenu wokół i aranżację dla potrzeb potencjalnego turysty przewidującą nawet przystosowanie do organizacji małych imprez, okolicznościowych w scenerii odkopanych reliktów pierwotnego miasta ( również nie jest to żadna nasza ekstrawagancja tylko zjawisko znane w wielu miejscach historycznych na świecie wykorzystywanych turystycznie). Wykorzystać można naturalne sprzyjające ukształtowanie terenu wydmowego wokół ruin w stylu amfiteatru z zaprojektowaniem subtelnego lekkiego przykrycia uniezależniając się od pogody przy organizacji imprez oraz wyposażenie w multimedialne środki przekazu odwiedzających szukających wiedzy o tym terenie.
     Przedstawiona wizja urządzenia tego terenu jest szeroka i śmiała, ale jak najbardziej możliwa, wymaga naszej determinacji w staraniach o środki i chyba Miastu to się należy. Od posiadania wizji inspiratorów, a takim się także czuję, zależy realizacja każdego planu. Mamy do tego przychylność Starostwa i Urzędu Morskiego i jako właścicieli tego terenu i instytucji opiniującej prace w pasie technicznym przy linii brzegowej morza, wpisujemy się tym tematem w strategię właśnie powołanej lokalnej grupy działania " Dorzecze Łeby " , przez którą także będziemy sięgać o środki.
 
Materiały zaczerpnięte z artykułu : Łebskiego Biuletynu Informacyjnego wrzesień 2015 Autor : Marek Glegoła Urząd Miejski w Łebie ( społecznie : Reprezentant Towarzystwa Historii Łeby pod patronatem św. Mikołaja ) Zdjęcia : Radosław Czyżewski
ŁebaHistoria miasta Łeby

Położone przy ujściu rzeki Łeby miasteczko z XIII - wiecznym rodowodem od samego początku nie miało dobrych perspektyw

ŁebaRuiny kościoła św. Mikołaja w Łebie

Tam, gdzie rzeka Łeba wpada do Bałtyku, na północny-zachód od dzisiejszej miejscowości Łeba, od dawna znajdowała się słowiańska osada rybacka

ŁebaŁeba nadbałtyckie Pompeje

Archeolodzy mówią, że to nasze Pompeje. I nie wykluczają, że kilka metrów pod piaskiem mogą dokonać sensacyjnego odkrycia.

ŁebaŁeba - antywampiryczny pochówek

Nietypowy grób odnaleziono w Łebie w trakcie rutynowych prac archeologicznych. Ciało 9-letniego dziecka było przyciśnięte cegłą

ŁebaŁeba - dokopała się do

Ekipa archeologów właśnie natrafiła w Łebie na ślady legendarnego Zasypanego Miasta, opuszczonego przez mieszkańców w XVI wieku.

ŁebaŁeba - odkrycia archeologiczne

Informujemy, że na terenie Starej Łeby ( ruin kościoła św. Mikołaja ) właśnie dzieje się niezwykle interesujące zdarzenie z dziedziny archeologii

ŁebaŁeba - zakończone wykopaliska

Archeolodzy ukończyli już prace sondażowe przy ruinach kościoła św. Mikołaja w Łebie. Nie brakło niespodzianek