Princier de Leba
KSIĘSTWO ŁEBA
PRZEWODNIK
INFORMATOR
GALERIE FOTOGRAFII
SZUKAJ
Wyrzutnia rakiet
Księga kasowa
Uwagi
 
leba
Notatka Pana E. Kubiak
Strona 1      Strona 2
 
     Uwagi do zapisów w księdze głównej kasowej prowadzonej przez magazyn opałowy w Łebie w okresie od 14.11.1939 roku do 03.01.1945 roku, a po tym okresie wykorzystanej z racji wolnych kartek jako dziennik podawczy miejscowej szkoły od 24.07.1945 roku do 10.09.1947 roku.
     1⟩ Księga główna kasowa prowadzona była przez ówczesnego magazyniera o nazwisku Fenske, którego zapisy skłaniają do twierdzenia, że rozdział opału musiał być prowadzony odpowiednio do potrzeb niezbędnych na ogrzewanie obiektów użyteczności wyższej jak i domostw - najprawdopodobniej z góry ustalonej masie przez odpowiedzie organy administracji.
     2⟩ Księga ze względu na brak jakichkolwiek adnotacji kontrolnych, była jakoby wewnętrzną księgą magazyniera, gdyż sposób rozliczeń między odbiorcami był często prolongowany.
     3⟩ Największymi odbiorcami opału byli:
          a⟩ stacja doświadczalna
          b⟩ stacja wzmacniakowa (obecnie Urząd Telekomunikacyjny)
          c⟩ obiekt wyrzutni rakietowej
leba
Załącznik graficzny
          - stacja doświadczalna była ściśle związana z obiektami wyrzutni rakiet. ⟨ dopisek autora tłumaczenia ⟩ i znajdowała się w przyległych obiektach wyrzutni rakiet.
     4⟩ Z zapisów wynika również, że w ostatnich latach wojny 1943-45 do wielu nazwisk - ⟨ właścicieli domostw ⟩ dopisywane są nazwiska innych osób, które najprawdopodobniej stanowiły odsetek ludności ewakuowanej ze wschodnich części europy ⟨ ludność pochodzenia niemieckiego ⟩, a w związku z tym i dla nich część opału przydzielona była
     5⟩ Zapis pierwszy w tzw. księdze podawczej z dnia 24.07.1945 o zamknięciu szkoły niemieckiej zbiega się prawie z tym samym okresem przejęcia w pełni administracji w Łebie przez organa polskiej władzy w sierpniu 1945 rok.
 
Na bazie uwag opracowanych przez Pana Edwarda Kubiaka
ŁebaSłowiński Park Narodowy

utworzony został 1 stycznia 1967 r. W 1977 r. został uznany przez UNESCO jako światowy Rezerwat Biosfery

ŁebaWyrzutnia rakiet

Od 1940 roku w Rąbce koło Łeby hitlerowski poligon rakietowy. Na terenie znajdują się: ekspozycja wykopanej rakiety ziemia

ŁebaAkcja MOST III

Polscy partyzanci przechwycili hitlerowską rakietę V2. Oto fascynująca historia o tym, jak oni to zrobili. Produkcja i testowanie broni rozpoczęła się w

ŁebaRakiety Meteor

Po długich staraniach i dzięki przychylności Ministerstwa Leśnictwa udało się uzyskać odpowiednie miejsce na obszarze Słowińskiego Parku

ŁebaRakiety nad Bałtykiem

Na byłej hitlerowskiej wyrzutni rakiet w Rąbce realizowano polski program rakietowy. Wystrzelona tam w 1970 roku rakieta sięgnęła progu

ŁebaDosięgnąć nieba

Pierwsze badania nad rakietami realizowano w pomieszczeniach Akademii Górniczo - Hutniczej oraz na Pustyni Błędowskiej i w krakowskim Forcie Barycz

ŁebaKsięga kasowa

Była jakoby wewnętrzną księgą magazyniera, gdyż sposób rozliczeń między odbiorcami był często prolongowany. Największymi odbiorcami opału byli

ŁebaŁebski Serwis Turystyczny

Rejsy turystyczne po jeziorze Łebsko do Wydm Ruchomych, rejsy wycieczkowe, Muzeum Wyrzutni Rakiet